Vi vill ha;

  • Mer självbestämmande inom äldreomsorgen
  • Mindre byråkrati kring biståndsbedömningen
  • Fler platser i vård- och omsorgsboende och trygghetsboende
  • Utveckla det sociala innehållet i äldreomsorgen

Bo bra också som årsrik

Det behövs fler lägenheter i trygghetsboenden och liknande, som är tillgängliga, har nära till service och dit man kan flytta utan biståndsprövning. Större hänsyn ska tas till ensamhet och otrygghet när platser fördelas i vård- och omsorgsboenden, och den som är över 85 år ska ha rätt till plats där.

Det sociala innehållet

Den psykiska hälsan hamnar ofta i bakgrunden, det är fel. Den är precis lika viktig som den fysiska hälsan. Vi vill utveckla det sociala innehållet i äldreomsorgen i samarbete med civilsamhället, till exempel pensionärsorganisationer, Röda Korset och religiösa samfund.

Vår politik

En riktigt bra skola för alla barn, och en integrationspolitik som både ställer krav och skapar möjligheter. Svårare än så behöver det inte vara att kliva in i framtiden.

ALLT BÖRJAR MED EN BRA SKOLA
INTEGRATIONSPOLITIK SOM MINSKAR KLYFTORNA
FRAMTIDEN ÄR LIBERAL

 

Lämna din e-postadress här, så berättar vi mer om hur du kan göra skillnad.

Vi använder din adress enbart för att skicka information om Liberalerna. Läs mer här.