Framtiden betyder elbilar

Vi står inför en stor omställning när det gäller våra bilar och dess drivmedel. Framtiden innebär elbilar och Alvesta måste arbeta för att nödvändig infrastruktur ska finns på plats. Det behövs fler laddplatser och Alvesta måste därför aktivt planera för dessa.

Bättre villkor för cyklister ger verkligt alternativ till bilen

Satsa på cykelvägar i hela kommunen. Alvesta-Växjö, Vislanda-Ljungby är lämpliga projekt. Nya vägsträckningar skall också inbegripa cykelvägar från början. Vi vill satsa på fler sammanhängande stråk för att göra det lättare att cykla längre sträckor.

Energieffektivisering

Samtliga kommunens fastigheter skall förses med solceller där det är möjligt. All nybyggnation skall inkludera solceller och annan energieffektivisering.
Kommunen ska föregå med gott exempel och satsa på att minska sina utsläpp i de egna bolagen och förvaltningarna.

Lägg väg 126 utanför Alvesta centrum

En ny sträckning av södra infarten måste till. Kommunens förslag att använda Fabriksgatan är en dålig lösning som skapar mer problem än det löser. Vi vill undvika lastbilstrafik nära bostadsområden, det är onödigt att utsätta folk för buller och avgaser när en bättre lösning finns.

Vår politik

En riktigt bra skola för alla barn, och en integrationspolitik som både ställer krav och skapar möjligheter. Svårare än så behöver det inte vara att kliva in i framtiden.

ALLT BÖRJAR MED EN BRA SKOLA
INTEGRATIONSPOLITIK SOM MINSKAR KLYFTORNA
FRAMTIDEN ÄR LIBERAL

 

Lämna din e-postadress här, så berättar vi mer om hur du kan göra skillnad.

Vi använder din adress enbart för att skicka information om Liberalerna. Läs mer här.