Inrätta en funktion Företagslots som hjälper nyetableringar och aktivt stöder inflyttning av företag till Alvesta. Denna funktion ger snabba besked och bra service till alla företag.

Alvesta kommun ska erbjuda yrkessvenska och samarbeta med det lokala näringslivet för att tillsammans se till att nyanlända kan plugga enkel yrkessvenska på arbetsplatsen.

Utveckla det sociala företagandet i samarbete med kommun och näringsliv.

Alvesta ska aktivt arbeta med att skapa möjligheter att arbeta kvar inom kommunen för personer som efter pensionen vill göra det.

Det ska alltid finnas förberedd verksamhetsmark i attraktiva lägen.

Vi måste mer aktivt marknadsföra Alvesta som en bra kommun att driva företag i.

Vår politik

En riktigt bra skola för alla barn, och en integrationspolitik som både ställer krav och skapar möjligheter. Svårare än så behöver det inte vara att kliva in i framtiden.

ALLT BÖRJAR MED EN BRA SKOLA
INTEGRATIONSPOLITIK SOM MINSKAR KLYFTORNA
FRAMTIDEN ÄR LIBERAL

 

Lämna din e-postadress här, så berättar vi mer om hur du kan göra skillnad.

Vi använder din adress enbart för att skicka information om Liberalerna. Läs mer här.