Ett viktigt sätt att öka kulturens självständighet är att ge kulturskapare möjlighet att bli mindre beroende av offentliga bidrag. Det ska finnas goda villkor för kulturföretagande.

Alvesta ska öka sitt engagemang i det internationella samarbetet kring kultur. Fler fristadsförfattare och fristadsbostäder behövs över hela landet. Fristadssystemet bör öppnas också för andra konstnärer.

Man satsar mycket på utställningar i centralorten. I större utsträckning än idag bör man ha ambulerande utställningar så att alla kommuninvånare kan ta del av dessa.

Lyft bibliotekens status

Bibliotek är mer än en samling böcker till utlåning – där ska man kunna få hjälp att söka information, och stöd att bildas och utbildas. Behovet av en ny biblioteksbuss bör utredas.Tillgängligheten på våra bibliotek bör också utökas.

Vår politik

En riktigt bra skola för alla barn, och en integrationspolitik som både ställer krav och skapar möjligheter. Svårare än så behöver det inte vara att kliva in i framtiden.

ALLT BÖRJAR MED EN BRA SKOLA
INTEGRATIONSPOLITIK SOM MINSKAR KLYFTORNA
FRAMTIDEN ÄR LIBERAL

 

Lämna din e-postadress här, så berättar vi mer om hur du kan göra skillnad.

Vi använder din adress enbart för att skicka information om Liberalerna. Läs mer här.