Idag tycks det som att man överlåter viktiga beslut till
tjänstemannanivå. Antal ärenden som föredras i kommunstyrelse och kommunfullmäktige är alldeles för få. Det innebär att viktiga frågor inte diskuteras och att man därmed inskränker demokratin.

En genomgång av kommunens ekonomi behövs. Det slösas idag skattemedel genom att man inte har kontroll på lokalbehov och personalbehov. En större självfinansiering behövs också till de olika projekt man vill genomföra. Idag löser man behoven med lån vilket i förlängningen är ohållbart.

Liberalerna motsätter sig framtida skattehöjningar. En effektivare förvaltning kan ge större effekt än en skattehöjning.

Lånenivån och skuldsättningen är för hög vilket på sikt leder till problem.

I dagsläget finns 2,5 avlönade kommunalråd, vi vill ha 1,5 istället.

Vår politik

En riktigt bra skola för alla barn, och en integrationspolitik som både ställer krav och skapar möjligheter. Svårare än så behöver det inte vara att kliva in i framtiden.

ALLT BÖRJAR MED EN BRA SKOLA
INTEGRATIONSPOLITIK SOM MINSKAR KLYFTORNA
FRAMTIDEN ÄR LIBERAL

 

Lämna din e-postadress här, så berättar vi mer om hur du kan göra skillnad.

Vi använder din adress enbart för att skicka information om Liberalerna. Läs mer här.