1. Anslut kommunen till nätverket Sveriges Ekokommuner.

2. Anta Agenda 2030.

3. Införa en certifierad miljöledningsstandard som också skall införas på kommunens bolag.

4. Anta program och riktlinjer för att fasa ut petroleumplaster i kommunens verksamheter.

5. Ta fram en kemikalieplan för att fasa ut och/eller minska användningen av farliga kemikalier inom kommunen och dess verksamheter.

6. Miljöanpassad upphandling som har relevanta och mätbara miljökrav avseende varor,tjänster ,byggentreprenader och byggkoncessioner inom kommunen och dess bolag.

7. Anta en livsmedelsstrategi avseende inköp,matspill i kommunens verksamheter.

8. Anta en avfallsstrategi som erbjuder fastighetsnära insamling,sopsortering i minst 5
fraktioner samt arbeta för en avfallsminimering.

9. Ta fram en vattenförsörjningsplan för framtida vattentäkter samt plan för dagvatten och
grundvatteninfiltration.

10. Utrusta reningsverken även för rening av läkemedelsrester.

11. Tillsätta en kommunekolog ev. i samarbete med närliggande kommun.

12. Se över behovet av kolonilotter inom kommunen.

13. Inventera skyddsvärd natur.

14. Bedriva hyggesfritt skogsbruk i kommunägd skog.

15. Alla invånare i tätort skall ha tillgång till närpark eller naturområde inom 300 m
från bostaden.

16. Bevara och anlägga ängsmark för biologisk mångfald t.ex omvandla gräsytor till vildäng.

17. Skydda befintliga friluftsområden för framtida exploatering.

18. Planera framtida laddplatser för elbilar och elcyklar.

19.Lägg väg 126 utanför Alvesta.Södra infarten behöver en sträckning som inte påverkar bostäder.

20. Planera för cykelvägar i hela kommunen. All nybyggnationer skall inbegripa cykelbanor.

Vår politik

En riktigt bra skola för alla barn, och en integrationspolitik som både ställer krav och skapar möjligheter. Svårare än så behöver det inte vara att kliva in i framtiden.

ALLT BÖRJAR MED EN BRA SKOLA
INTEGRATIONSPOLITIK SOM MINSKAR KLYFTORNA
FRAMTIDEN ÄR LIBERAL

 

Lämna din e-postadress här, så berättar vi mer om hur du kan göra skillnad.

Vi använder din adress enbart för att skicka information om Liberalerna. Läs mer här.