Mer individanpassad och flexiblare SFI

SFI-undervisningen måste individanpassas mer. En akademiker och en analfabet har självklart helt olika förutsättningar att ta till sig svenska språket. Det måste vara möjligt att plugga SFI på kvällar och helger och under sommaren för att kunna kombinera med till exempel föräldraledighet eller jobb.

Mer yrkessvenska på jobbet

Alvesta kommun ska erbjuda yrkessvenska och samarbeta med det lokala näringslivet för att tillsammans se till att nyanlända kan plugga enkel yrkessvenska på arbetsplatsen.

Även föräldralediga ska lära sig svenska

Kommunen måste se till att det finns svenska för föräldralediga. Den som får försörjningsstöd, även under föräldraledighet, ska läsa svenska, annars minskar försörjningsstödet. Att vara tydlig med vad som förväntas av alla, framförallt när man ber om samhällets ekonomiska stöd, är en självklarhet.

Vår politik

En riktigt bra skola för alla barn, och en integrationspolitik som både ställer krav och skapar möjligheter. Svårare än så behöver det inte vara att kliva in i framtiden.

ALLT BÖRJAR MED EN BRA SKOLA
INTEGRATIONSPOLITIK SOM MINSKAR KLYFTORNA
FRAMTIDEN ÄR LIBERAL

 

Lämna din e-postadress här, så berättar vi mer om hur du kan göra skillnad.

Vi använder din adress enbart för att skicka information om Liberalerna. Läs mer här.